Lẩu Cua Bay đã đi vào hoạt động hơn 1 năm, đã từng sử dụng phần mềm quản lý nhà hàng khác, nhưng chỉ đến khi lựa chọn CUKCUK.VN anh Hoàng Anh mới cảm thấy yên tâm trong công tác quản lý giám sát công việc từ xa.