9 dấu hiệu chứng tỏ bạn nên đổi phần mềm quản lý nhà hàng (P2)

Mục lục Hiện 5. Phần mềm quản lý nhà hàng có bị hạn chế về khả năng báo cáo và phân tích? 6. Nhà hàng dùng phần mềm quản lý cửa hàng, tạp hóa, tiệm thuốc có được không? 7. Phần mềm quản lý nhà hàng của bạn là phần mềm offline? 8. Quản trị … Đọc tiếp 9 dấu hiệu chứng tỏ bạn nên đổi phần mềm quản lý nhà hàng (P2)