Báo giá CUKCUK.VN
MUA TRỌN BỘ PHẦN MỀM CUKCUK.VN + THIẾT BỊ
  Lưu ý:
 • - Trọn bộ gói sản phẩm bao gồm: Phí khởi tạo + Thuê bao sử dụng phần mềm CUKCUK.VN + Thiết bị (Tương ứng với từng gói sản phẩm).
 • - Khách hàng tái gia hạn từ lần thứ 2 trở đi chỉ phải thanh toán phí thuê bao tương ứng với gói sản phẩm đang sử dụng..
Sản phẩm, dịch vụ
Đơn vị tính
Đơn giá
STARTER TAB
  - Phần mềm CUKCUK.VN gói Starter (01 người dùng) + Máy tính bảng (7 inch)
  - Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, 11 biểu đồ doanh thu trên điện thoại
  Bộ/Quán
  3.490.000
  CHO VÀO GIỎ HÀNG
  MUA NGAY
  STANDARD TAB
   - Phần mềm CUKCUK.VN gói Standard + Máy tính bảng (7 inch)
   - Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, Quản lý Bếp/bar, Kho, 11 biểu đồ và 07 báo cáo về doanh thu
   Bộ/Quán
   4.490.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   MUA NGAY
   PROFESSIONAL TAB 7”

   Phần mềm CUKCUK.VN gói - Professional + Máy tính bảng (7 inch)
   - Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, Quản lý Bếp/bar, Kho, Mua hàng, Quỹ tiền, Khuyến mại, Công nợ... 11 biểu đồ và 40 báo cáo về doanh thu, chi phí, lãi lỗ, kho...

   Bộ/Quán
   5.490.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   MUA NGAY
   PROFESSIONAL TAB 10”

   - Phần mềm CUKCUK.VN gói Professional  + Máy tính bảng (10 inch)
   - Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, Quản lý Bếp/bar, Kho, Mua hàng, Quỹ tiền, Khuyến mại, Công nợ... 11 biểu đồ và 40 báo cáo về doanh thu, chi phí, lãi lỗ, kho...

   Bộ/Quán
   6.490.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   MUA NGAY
   ENTERPRISE TAB 7”
   - Phần mềm CUKCUK.VN gói Enterprise + Máy tính bảng (7 inch) (Dành cho quán chuỗi)
   - Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, Quản lý Bếp/bar, Kho, Mua hàng, Quỹ tiền, Khuyến mại,... 11 biểu đồ và 40 báo cáo về doanh thu, chi phí, lãi lỗ, kho,...toàn chuỗi
   Bộ/ Quán (Chi nhánh)
   5.490.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   MUA NGAY
   ENTERPRISE TAB 10”
   - Phần mềm CUKCUK.VN gói Professional + Máy tính bảng (10 inch) (Dành cho quán chuỗi)
   - Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, Quản lý Bếp/bar, Kho, Mua hàng, Quỹ tiền, Khuyến mại,... 11 biểu đồ và 40 báo cáo về doanh thu, chi phí, lãi lỗ, kho,...toàn chuỗi
   Bộ/ Quán (Chi nhánh)
   6.490.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   MUA NGAY
   STANDARD PLUS
   - Phần mềm CUKCUK.VN gói Standard + Máy tính bảng (10 inch) + Ngăn kéo đựng tiền và giá đỡ máy tính bảng
   - Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, Quản lý Bếp/bar, Kho, 11 biểu đồ và 07 báo cáo về doanh thu
   Bộ/Quán
   6.800.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   MUA NGAY
   PROFESSIONAL PLUS
   - Phần mềm CUKCUK.VN gói Professional + Máy tính bảng (10 inch) + Ngăn kéo đựng tiền và giá đỡ máy tính bảng
   - Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, Quản lý Bếp/bar, Kho, Mua hàng, Quỹ tiền, Khuyến mại, Công nợ, ...11 biểu đồ và 40 báo cáo về doanh thu, chi phí, lãi lỗ, kho, ...
   Bộ/Quán
   7.800.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   MUA NGAY
   ENTERPRISE PLUS

   - Phần mềm CUKCUK.VN gói Professional + Máy tính bảng (10 inch) + Ngăn kéo đựng tiền và giá đỡ máy tính bảng
   - Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, Quản lý Bếp/bar, Kho, Mua hàng, Quỹ tiền, Khuyến mại,... 11 biểu đồ và 40 báo cáo về doanh thu, chi phí, lãi lỗ, kho,...toàn chuỗi

   Bộ/ Quán (Chi nhánh)
   7.800.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   MUA NGAY
   MUA RIÊNG PHẦN MỀM CUKCUK.VN
    Lưu ý:
   • - Đối với nhà hàng hoặc quán đăng ký sử dụng phần mềm lần đầu tiên thì phải trả phí khởi tạo: 1.500.000 đ/nhà hàng (quán).
   • - Phí thuê bao thanh toán tối thiểu 6 tháng/lần.
   Sản phẩm, dịch vụ
   Đơn vị tính
   Đơn giá
   Starter (01 người dùng)
   Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, 11 biểu đồ doanh thu trên điện thoại
   Tháng
   99.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   MUA NGAY
   Standard
   Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, Quản lý Bếp/bar, Kho, 11 biểu đồ và 07 báo cáo về doanh thu
   Bộ phận sử dụng: NVPV, Thu ngân, Bếp/Bar, Chủ quán
   Tháng
   199.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   MUA NGAY
   Professional
   Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, Quản lý Bếp/bar, Kho, Mua hàng, Quỹ tiền, Khuyến mại, Công nợ... 11 biểu đồ và 40 báo cáo về doanh thu, chi phí, lãi lỗ, kho...
   Bộ phận sử dụng: Lễ tân, NVPV, Thu ngân, Bếp/Bar, NV chạy bàn, Chủ quán
   Tháng
   299.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   MUA NGAY
   Enterprise (dành cho chuỗi)
   Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, Quản lý Bếp/bar, Kho, Mua hàng, Quỹ tiền, Khuyến mại,... 11 biểu đồ và 40 báo cáo về doanh thu, chi phí, lãi lỗ, kho,...toàn chuỗi
   Bộ phận sử dụng: Lễ tân, NVPV, Thu ngân, Bếp/Bar, NV chạy bàn, Chủ quán
   Tháng
   299.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   MUA NGAY
   MUA CÁC GÓI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
   Dịch vụ đào tạo
   Đơn vị tính
   Đơn giá
   Đào tạo tập trung
   Đào tạo sử dụng phần mềm trong khóa tập huấn tập trung do MISA tổ chức trong 01 ngày tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
   Người/Khóa
   1.450.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   MUA NGAY
   Đào tạo trực tiếp

   Đào tạo sử dụng phần mềm trực tiếp tại nhà hàng (quán) trong 01 ngày cho ≤ 10 cán bộ, áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Cần Thơ. Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.
   Nhà hàng/Khóa
   4.950.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   MUA NGAY
   GÓI MIỄN PHÍ TRÊN ĐIỆN THOẠI
   LITE
   MIỄN PHÍ
   TRÊN ĐIỆN THOẠI
   Ứng dụng cài đặt trên điện thoại (iOS/Android) để thực hiện các nghiệp vụ:
   • Bán hàng: Quản lý thực đơn, Ghi nhận món cho khách, Tính tiền.
   • Báo cáo: Xem doanh thu bán hàng hàng ngày, tuần, tháng,...
   Đối tượng sử dụng: Chủ các quán nhỏ và quầy di động phục vụ ăn uống chỉ có nhu cầu tính tiền và xem doanh thu bán hàng trên điện thoại
   Số lượng người dùng: 1 người