Đặc điểm mô hình
cukcuk.vn
Quy mô
Quy mô nhỏ đến vừa, có nhiều không gian/khu vực phục vụ (như: khu vực có bàn ngồi, bàn đứng, quầy,...)
cukcuk.vn
Hình thức phục vụ
Phục vụ tại bàn hoặc phục vụ nhanh.
cukcuk.vn
Bộ phận tham gia bán hàng
Quản lý/chủ quán, Nhân viên thu ngân, Nhân viên phục vụ/ghi order (hoặc nhân viên thu ngân kiêm ghi order), Nhân viên pha chế.
cukcuk.vn
Nghiệp vụ/Yêu cầu đặc thù
Thường mở qua đêm.
Khách hàng đến quán không cần đặt chỗ trước.
Khi ở quán, khách hàng có thể tự do di chuyển mà không nhất thiết phải ngồi nguyên tại 1 bàn.
Gói sản phẩm khuyên dùng
Nhà hàng chỉ có nhu cầu quản lý kho đơn giản và theo dõi báo cáo doanh thu cùng các chỉ tiêu bán hàng
199.000 VNĐ/tháng
cukcuk.vn
Nhà hàng muốn theo dõi nhiều loại báo cáo hơn ngoài các chỉ tiêu bán hàng như: báo cáo mua hàng, khuyến mại, tồn kho, chi phí,...
299.000 VNĐ/tháng
cukcuk.vn
Khách hàng tiêu biểu