Đặc điểm mô hình
cukcuk.vn
Quy mô
Quy mô nhỏ đến vừa.
cukcuk.vn
Hình thức phục vụ
Phục vụ tại bàn hoặc phục vụ nhanh.
cukcuk.vn
Bộ phận tham gia bán hàng
Quản lý/chủ quán, Nhân viên thu ngân, Nhân viên phục vụ/ghi order (hoặc Nhân viên thu ngân kiêm ghi order), Nhân viên pha chế.
cukcuk.vn
Nghiệp vụ/Yêu cầu đặc thù
Khách hàng đến quán không cần đặt chỗ trước.
Quy trình phục vụ tương đối đơn giản, số lượng nhân viên ít.
Có dịch vụ mua mang về cho khách hàng.
Gói sản phẩm khuyên dùng
Quán nhỏ, ghi order giấy, dùng 1 thiết bị để tính tiền, không quản lý kho, nguyên liệu
99.000 VNĐ/tháng
cukcuk.vn
Nhà hàng có nhu cầu quản lý kho, nguyên liệu và theo dõi các chỉ tiêu bán hàng nâng cao ngoài báo cáo tổng quan doanh thu
199.000 VNĐ/tháng
cukcuk.vn
299.000 VNĐ/tháng
cukcuk.vn
Khách hàng tiêu biểu