Giỏ hàng
Chọn sản phẩm
Xác nhận đơn hàng
Thanh toán
MUA CÁC GÓI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
Dịch vụ đào tạo
Đơn vị tính
Đơn giá
Đào tạo tập trung
Đào tạo sử dụng phần mềm trong khóa tập huấn tập trung do MISA tổ chức trong 01 ngày tại Hà Nội, Hồ Chí Minh

Người/Khóa
1.450.000
CHO VÀO GIỎ HÀNG
Đào tạo trực tiếp

Đào tạo sử dụng phần mềm trực tiếp tại nhà hàng (quán) trong 01 ngày cho ≤ 10 cán bộ, áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Cần Thơ. Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.
Nhà hàng/Khóa
4.950.000
CHO VÀO GIỎ HÀNG
Silver service

- Phạm vi công việc: hỗ trợ khách hàng kiểm tra, khắc phục vấn đề khi sử dụng CUKCUK.VN như:
1. Kiểm tra các vấn đề liên quan đến kết nối giữa các thiết bị và kiểm tra hạ tầng thiết bị
2. Cài đặt thêm thiết bị mới hoặc kết nối thêm thiết bị mới
- Địa điểm hỗ trợ: Trực tiếp tại nhà hàng (quán)
- Thời gian hỗ trợ: tối đa 5 lần/năm, mỗi lần tối đa 4h làm việc
- Đối tượng áp dụng: áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột.

năm/nhà hàng (quán)
5.000.000
CHO VÀO GIỎ HÀNG
Gold service

- Phạm vi công việc: hỗ trợ khách hàng kiểm tra, khắc phục vấn đề khi sử dụng CUKCUK.VN như:
1. Kiểm tra các vấn đề liên quan đến kết nối giữa các thiết bị và kiểm tra hạ tầng thiết bị
2. Cài đặt thêm thiết bị mới hoặc kết nối thêm thiết bị mới
- Địa điểm hỗ trợ: Trực tiếp tại nhà hàng (quán)
- Thời gian hỗ trợ: tối đa 12 lần/năm, mỗi lần tối đa 4h làm việc
- Đối tượng áp dụng: áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột.

năm/nhà hàng (quán)
10.000.000
CHO VÀO GIỎ HÀNG