Giỏ hàng
Chọn sản phẩm
Xác nhận đơn hàng
Thanh toán
MUA TRỌN BỘ PHẦN MỀM CUKCUK.VN + THIẾT BỊ
Sản phẩm, dịch vụ
Đơn vị tính
Đơn giá
CRYSTAL
  - Phần mềm CUKCUK.VN gói Starter (01 người dùng) + Máy tính bảng (7 inch)
  - Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, 11 biểu đồ doanh thu trên điện thoại
  Bộ/Quán
  2.990.000
  CHO VÀO GIỎ HÀNG
  SAPPHIRE
   - Phần mềm CUKCUK.VN gói Standard + Máy tính bảng (7 inch)
   - Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, Quản lý Bếp/bar, Kho, 11 biểu đồ và 07 báo cáo về doanh thu
   Bộ/Quán
   3.990.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   RUBY
   - Phần mềm CUKCUK.VN gói Standard + Máy tính bảng (10 inch) + Ngăn kéo đựng tiền và giá đỡ máy tính bảng
   - Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, Quản lý Bếp/bar, Kho, 11 biểu đồ và 07 báo cáo về doanh thu
   Bộ/Quán
   6.800.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   OPAL
   - Phần mềm CUKCUK.VN gói Professional + Máy tính bảng (10 inch) + Ngăn kéo đựng tiền và giá đỡ máy tính bảng
   - Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, Quản lý Bếp/bar, Kho, Mua hàng, Quỹ tiền, Khuyến mại, Công nợ, ...11 biểu đồ và 40 báo cáo về doanh thu, chi phí, lãi lỗ, kho, ...
   Bộ/Quán
   7.800.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   MUA RIÊNG PHẦN MỀM CUKCUK.VN
   Sản phẩm, dịch vụ
   Đơn vị tính
   Đơn giá
   Starter (01 người dùng)
   Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, 11 biểu đồ doanh thu trên điện thoại
   Tháng
   99.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   Standard
   Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, Quản lý Bếp/bar, Kho, 11 biểu đồ và 07 báo cáo về doanh thu
   Bộ phận sử dụng: NVPV, Thu ngân, Bếp/Bar, Chủ quán
   Tháng
   199.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   Professional
   Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, Quản lý Bếp/bar, Kho, Mua hàng, Quỹ tiền, Khuyến mại, Công nợ... 11 biểu đồ và 40 báo cáo về doanh thu, chi phí, lãi lỗ, kho...
   Bộ phận sử dụng: Lễ tân, NVPV, Thu ngân, Bếp/Bar, NV chạy bàn, Chủ quán
   Tháng
   299.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   Enterprise (dành cho chuỗi)
   Nghiệp vụ: Đặt chỗ, Ghi order, Thanh toán, Quản lý Bếp/bar, Kho, Mua hàng, Quỹ tiền, Khuyến mại,... 11 biểu đồ và 40 báo cáo về doanh thu, chi phí, lãi lỗ, kho,...toàn chuỗi
   Bộ phận sử dụng: Lễ tân, NVPV, Thu ngân, Bếp/Bar, NV chạy bàn, Chủ quán
   Tháng
   299.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   MUA CÁC GÓI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
   Dịch vụ đào tạo
   Đơn vị tính
   Đơn giá
   Đào tạo tập trung
   Đào tạo sử dụng phần mềm trong khóa tập huấn tập trung do MISA tổ chức trong 01 ngày tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
   Người/Khóa
   1.450.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG
   Đào tạo trực tiếp

   Đào tạo sử dụng phần mềm trực tiếp tại nhà hàng (quán) trong 01 ngày cho ≤ 10 cán bộ, áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Cần Thơ. Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.
   Nhà hàng/Khóa
   4.950.000
   CHO VÀO GIỎ HÀNG