GIỎ HÀNG
Hotline
090 488 5833
1
2
3
Chọn sản phẩm
Xác nhận đơn hàng
Thanh toán
Bạn đang chọn mua 0 sản phẩm/dịch vụ trong giỏ hàng
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
Đào tạo tập trung
1.450.000 Người/Khóa
Đào tạo sử dụng phần mềm trong khóa tập huấn tập trung do MISA tổ chức trong 01 ngày tại Hà Nội, Hồ Chí Minh

MUA NGAY
Đào tạo trực tiếp
4.950.000 Nhà hàng/Khóa

Đào tạo sử dụng phần mềm trực tiếp tại nhà hàng (quán) trong 01 ngày cho ≤ 10 cán bộ, áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Cần Thơ. Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.
MUA NGAY
Silver service
5.000.000 năm/nhà hàng (quán)

- Phạm vi công việc: hỗ trợ khách hàng kiểm tra, khắc phục vấn đề khi sử dụng CUKCUK.VN như:
1. Kiểm tra các vấn đề liên quan đến kết nối giữa các thiết bị và kiểm tra hạ tầng thiết bị
2. Cài đặt thêm thiết bị mới hoặc kết nối thêm thiết bị mới
- Địa điểm hỗ trợ: Trực tiếp tại nhà hàng (quán)
- Thời gian hỗ trợ: tối đa 5 lần/năm, mỗi lần tối đa 4h làm việc
- Đối tượng áp dụng: áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột.

MUA NGAY
Gold service
10.000.000 năm/nhà hàng (quán)

- Phạm vi công việc: hỗ trợ khách hàng kiểm tra, khắc phục vấn đề khi sử dụng CUKCUK.VN như:
1. Kiểm tra các vấn đề liên quan đến kết nối giữa các thiết bị và kiểm tra hạ tầng thiết bị
2. Cài đặt thêm thiết bị mới hoặc kết nối thêm thiết bị mới
- Địa điểm hỗ trợ: Trực tiếp tại nhà hàng (quán)
- Thời gian hỗ trợ: tối đa 12 lần/năm, mỗi lần tối đa 4h làm việc
- Đối tượng áp dụng: áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột.

MUA NGAY