Mẫu quy trình vận hành nhà hàng đơn giản, hiệu quả, khoa học

Mục lục Hiển thị 1, Trước khi đón khách Kiểm tra, sắp xếp các khu vực trước giờ đón khách Tổ chức họp nhân viên đầu giờ 2, Trong thời gian hoạt động a. Đón tiếp khách b. Gọi món c. Phục vụ món d. Tiễn khách ra về 3, Trước lúc đóng cửa Mỗi … Đọc tiếp Mẫu quy trình vận hành nhà hàng đơn giản, hiệu quả, khoa học