CUKCUK Standard, Professional, Enterprise
cukcuk.vn
cukcuk.vn
Dành cho Thu ngân/Lễ Tân
trên máy tính/máy POS
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây
cukcuk.vn
Bộ cài Máy chủ (Server)
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây
cukcuk.vn
Dành cho Thu ngân/NV ghi order
trên điện thoại/máy tính bảng
cukcuk.vn
cukcuk.vn
cukcuk.vn
cukcuk.vn
Dành cho Chủ/Quản lý nhà hàng
trên điện thoại/máy tính bảng
cukcuk.vn
cukcuk.vn
cukcuk.vn
cukcuk.vn
Dành cho Bếp/Bar
trên máy tính bảng
cukcuk.vn
cukcuk.vn
cukcuk.vn
Dành cho Nhân viên chạy bàn
trên Smart Tivi
cukcuk.vn
cukcuk.vn
cukcuk.vn
Bộ cài Chấm công
trên máy tính/máy POS
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây
cukcuk.vnULTRAVIEWER
Phần mềm phục vụ cho việc hỗ trợ từ xa tải về tại đây
cukcuk.vn
Dành cho Thu ngân/Lễ Tân
trên máy tính/máy POS
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây
cukcuk.vn
Dành cho Thu ngân/Lễ Tân
trên POS/Tablet Android
cukcuk.vn
cukcuk.vn
cukcuk.vn
Dành cho Chủ/Quản lý nhà hàng
trên điện thoại/máy tính bảng
cukcuk.vn
cukcuk.vn
cukcuk.vn
cukcuk.vn
Dành cho Bếp/Bar
trên điện thoại/máy tính bảng
cukcuk.vn
cukcuk.vn
cukcuk.vn
Bộ cài Chấm công
trên máy tính/máy POS
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây
cukcuk.vnULTRAVIEWER
Phần mềm phục vụ cho việc hỗ trợ từ xa tải về tại đây
CUKCUK Starter
cukcuk.vn
cukcuk.vn
Dành cho Thu ngân
trên máy tính/máy POS
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây
Lưu ý: Không đáp ứng cho khổ in 58mm
cukcuk.vn
Dành cho Thu ngân
trên điện thoại/máy tính bảng
cukcuk.vn
cukcuk.vn
cukcuk.vn
Dành cho Chủ/Quản lý nhà hàng
trên điện thoại/máy tính bảng
cukcuk.vn
cukcuk.vn
cukcuk.vn
cukcuk.vnULTRAVIEWER
Phần mềm phục vụ cho việc hỗ trợ từ xa tải về tại đây
CUKCUK Lite
cukcuk.vn
Vào kho ứng dụng: CH Play (Android)/App Store (iOS) – Tìm tên: CUKCUK Lite
cukcuk.vn
cukcuk.vn
cukcuk.vn
cukcuk.vn
cukcuk.vn
cukcuk.vnULTRAVIEWER
Phần mềm phục vụ cho việc hỗ trợ từ xa tải về tại đây