“Tôi thích nhất ở phần mềm CUKCUK.VN là giao diện bắt mắt, dễ nhìn, dễ sử dụng, đặc biệt có thể quản lý được doanh số bán hàng từ xa. Tính năng này phù hợp với định hướng sẽ phát triển theo dạng chuỗi, mở thêm nhiều địa điểm kinh doanh khác của chúng tôi”.