Nhận ngay 01 Máy tính bảng khi đăng ký mua CUKCUK.VN. Khách hàng sử dụng máy tính bảng này để trải nghiệm dùng thử miễn phí CUKCUK.VN trong thời hạn tối đa 30 ngày.