TOP 5 DOANH NGHIỆP CNTT XUẤT SẮC NHẤT VIỆT NAM
NHIỀU NĂM LIỀN NẰM TRONG
TOP 5 DOANH NGHIỆP CNTT XUẤT SẮC NHẤT VIỆT NAM
TOP 5 DOANH NGHIỆP CNTT XUẤT SẮC NHẤT VIỆT NAM
NHIỀU GIẢI THƯỞNG UY TÍN
NHIỀU GIẢI THƯỞNG UY TÍN
Giải thưởng dành cho doanh nghiệp có các sản phẩm, giải pháp CNTT xuất sắc nhất khu vực khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APICTA) năm 2019
Giải thưởng dành cho doanh nghiệp có các sản phẩm, giải pháp CNTT xuất sắc nhất khu vực khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APICTA) năm 2019
Công ty Công nghệ thông tin (CNTT) duy nhất của Việt Nam đón nhận giải thưởng quốc tế ASOCIO Award 2018
Công ty Công nghệ thông tin (CNTT) duy nhất của Việt Nam đón nhận giải thưởng quốc tế ASOCIO Award 2018 (Doanh nghiệp CNTT xuất sắc nhất khu vực Châu Á, Châu Đại Dương)
Huân chương Lao động hạng nhì do Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng vì các sản phẩm của MISA nhiều năm liền được khách hàng tin tưởng bình chọn là Giải pháp công nghệ thông tin ưa chuộng nhất
Huân chương Lao động hạng nhì do Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng vì các sản phẩm của MISA nhiều năm liền được khách hàng tin tưởng bình chọn là Giải pháp công nghệ thông tin ưa chuộng nhất
Hơn 10 năm liên tiếp đạt danh hiệu Sao Khuê - Danh hiệu cao quý dành cho các sản phẩm, giải pháp phần mềm luôn có nhiều đột phá về công nghệ và được nhiều khách hàng tin dùng tại Việt Nam
Hơn 10 năm liên tiếp đạt danh hiệu Sao Khuê – Danh hiệu cao quý dành cho các sản phẩm, giải pháp phần mềm luôn có nhiều đột phá về công nghệ và được nhiều khách hàng tin dùng tại Việt Nam