Phúc Long sau khi về tay Masan: đạt vị trí số 1 về tỷ suất lợi nhuận trong ngành

Với hiệu quả vượt trội trên mỗi đơn vị cửa hàng đi kèm với đà tăng tốc mở mới điểm bán củng cố tiềm năng, năm 2022, Phúc Long sau khi về tay Masan: đạt vị trí số 2 về doanh thu và số 1 về tỷ suất lợi nhuận trong ngành. Thương hiệu sẽ trở thành công ty trà & cà phê số 1 tại Việt Nam trong vòng vài năm tới.

Chia sẻ bài viết hữu ích này