Chọn tuổi mở hàng đầu năm 2024 để làm ăn phát đạt, đón tài thu lộc cả năm

Phong tục mở hàng đầu năm 2024 hay khai trương đầu năm không hề xa lạ với giới kinh doanh gửi gắm mong cầu cho việc kinh doanh, mua bán được thuận buồn xuôi gió, phát tài phát lộc trong năm mới. “Đầu xuôi đuôi lọt”, do đó khi khai trương kinh doanh mua bán hay mở hàng đầu năm mới thường chọn những người hợp tuổi để mở hàng. Hướng dẫn cách chọn tuổi mở hàng đầu năm 2024 để làm ăn phát đạt đón tài thu lộc cả năm.

I. Nguồn gốc phong tục mở hàng đầu năm của dân kinh doanh 

Trong những ngày Tết và đầu năm ai cũng mong muốn vận hội thuận lợi, kinh doanh phát đạt, thế nên người buôn bán cũng sẽ có ngày mở hàng để mang đến may mắn trong dịp đầu năm mới. Vì vậy, việc lựa chọn ngày mở hàng đầu năm, đầu tháng hay đầu tuần của người dân rất cần thiết. 

Kinh doanh buôn bán bất cứ thời điểm nào cũng không thể loại bỏ yếu tố tâm linh may mắn. Theo phong thủy, chọn được người hợp tuổi mở hàng đầu năm để kinh doanh thuận lợi, khí tốt lưu thông. 

II. Cách chọn tuổi mở hàng đầu năm 2024

2.1. Chọn những người mở hàng thuộc nhóm tam hợp với gia chủ

Theo phong thủy, các chủ hộ kinh doanh nên chọn tuổi mở hàng có cùng bản mệnh hoặc nằm trong nhóm tam hợp. Nhóm này bao gồm 3 con giáp có những nét tương đồng, giống và liên quan đến nhau, cụ thể:

 • Dần – Ngọ – Tuất
 • Hợi – Mão – Mùi
 • Thân – Tý – Thìn
 • Tỵ – Dậu – Sửu

Mệnh hợp là chưa đủ, cần phải xét yếu tố ngũ hành và thiên can, chi trong tuổi của người mở hàng có xung khắc với tuổi của người chủ cửa hàng, doanh nghiệp hay không. Nên chọn người mở hàng hợp tuổi và năm mệnh là tốt nhất. 

Chọn tuổi mở hàng đầu năm

2.2. Chọn những người thuộc nhóm lục hợp

Bên cạnh nhóm tuổi tam hợp, còn một nhóm tuổi cũng sẽ mang lại may mắn cho gia chủ, thích hợp để mở cửa hàng đầu năm. Nhóm này được gọi là nhóm lục hợp. Nhóm lục hợp là 6 cặp tuổi nhị hợp với nhau để tạo thành 6 nhóm quý nhân. Các nhóm này bao gồm:

 • Sửu và Tý
 • Dần và Hợi
 • Tuất và Mão
 • Thìn và Dậu
 • Thân và Tỵ
 • Ngọ và Mùi

Chọn tuổi mở hàng đầu năm

2.3. Không nên chọn những người thuộc tứ hành xung với tuổi của gia chủ

Trái ngược với những nhóm tam hợp và lục hợp là nhóm tứ hành xung. Nhóm này là những người xung khắc với nhau, khi phối hợp sẽ đem tới nhiều điều không hay. Nhóm tứ hành xung bao gồm: 

 • Tý Ngọ Mão Dậu 
 • Thìn Tuất Sửu Mùi 
 • Dần Thân Tỵ Hợi 

Trong số các tuổi cần lưu ý thì người tuổi Tý tuyệt đối không chọn chủ cửa hàng là tuổi Ngọ và ngược lại, người tuổi Mão không nên chọn người tuổi Dậu để mở hàng, hoặc người tuổi Dậu không chọn người tuổi Mão để mở hàng.

Điều này được thực hiện tương tự với các cặp: Tỵ – Hợi, Thìn – Tuất và Sửu – Mùi 

III. Tham khảo những tuổi mở hàng năm 2024 hợp với 12 con giáp

3.1. Xem tuổi khai trương năm 2024 theo tuổi Tý 

 • Nếu như gia chủ tuổi Canh Tý 1960 nên chọn người tuổi Ất Sửu 1985 
 • Đối với gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 nên chọn người tuổi Đinh Sửu 1997 
 • Hoặc gia chủ tuổi Giáp Tý 1984 nên chọn người tuổi Tân Hợi 1971 
 • Còn gia chủ tuổi Bính Tý 1996 nên chọn người tuổi Tân Hợi 1971 

3.2. Chọn tuổi mở cửa khai trương 2024 theo tuổi Sửu 

 • Nếu như gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 nên chọn người tuổi Tân Sửu 1961 
 • Đối với gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 nên chọn người tuổi Quý Hợi 1983 
 • Đối với gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 nên chọn người tuổi Mậu Dần 1998 
 • Đối với gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 nên chọn người tuổi Nhâm Dần 1962 

3.3. Chọn tuổi mở hàng đầu năm 2024 theo tuổi Dần 

 • Đối với gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962 nên chọn người tuổi Canh Tuất 1970 và Tân Hợi 1971 
 • Đối với gia chủ tuổi Giáp Dần 1974 nên chọn người tuổi Nhâm Tuất 1982 và Nhâm Dần 1962 
 • Nếu như gia chủ tuổi Bính Dần 1986 nên chọn người tuổi Mậu Dần 1998, Tân Mùi 1991 và Tân Sửu 1961 
 • Nếu như gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 nên chọn người tuổi Mậu Dần 1998 và Canh Tuất 1970 

3.4. Xem tuổi khai trương năm 2024 theo tuổi Mão 

 • Đối với gia chủ tuổi Quý Mão 1963 nên chọn người tuổi Bính Tuất 2006 và Mậu Dần 1998 
 • Đối với gia chủ tuổi Ất Mão 1975 nên chọn người tuổi Canh Tuất 1970 và Nhâm Tuất 1982 
 • Đối với gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 nên chọn người tuổi Bính Tuất 2006 và Mậu Dần 1998 
 • Đối với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999 nên chọn người tuổi Bính Tuất 2006 và Canh Tuất 1970 

3.5. Xem tuổi xuất hành 2024 theo tuổi Thìn 

 • Đối với gia chủ tuổi Giáp Thìn 1964 nên chọn người tuổi Tân Mùi 1991 và Đinh Hợi 2007 
 • Đối với gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 nên chọn người tuổi Tân Hợi 1971 và Mậu Thân 1968 
 • Đối với gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 nên chọn người tuổi Quý Hợi 1983 và Ất Mão 1975 
 • Đối với gia chủ tuổi Canh Thìn 2000 nên chọn người tuổi Mậu Dần 1998 

3.6. Chọn tuổi mở hàng đầu năm 2024 cho tuổi Tỵ 

 • Đối với gia chủ tuổi Ất Tỵ 1965 nên chọn người tuổi Mậu Thân 1968
 • Đối với gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 nên chọn người tuổi Mậu Thân 1968
 • Đối với gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989 nên chọn người tuổi Giáp Thân 2004 và Nhâm Tuất 1982
 • Đối với gia chủ tuổi Tân Tỵ nên chọn người tuổi Bính Tuất 2006 và Tân Mùi 1991

3.7. Chọn tuổi mở hàng 2024 theo tuổi Ngọ 

 • Nếu như gia chủ tuổi Giáp Ngọ 1954 nên chọn người tuổi Giáp Dần 1974 
 • Đối với gia chủ tuổi Bính Ngọ 1966 nên chọn người tuổi Tân Hợi 1971 
 • Đối với gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 nên chọn người tuổi Mậu Dần 1998 
 • Đối với gia chủ tuổi Canh Ngọ 1990 nên chọn người tuổi Tân Mùi 1991 
 • Đối với gia chủ tuổi Nhâm Ngọ 2002 nên chọn người tuổi Nhâm Tuất 1982 

3.8. Xem tuổi mở hàng làm ăn 2024 theo tuổi Mùi 

 • Nếu như gia chủ tuổi Ất Mùi 1955 nên chọn người tuổi Ất Mùi 1955 
 • Đối với gia chủ tuổi Đinh Mùi 1967 nên chọn người tuổi Nhâm Dần 1962 
 • Đối với gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 nên chọn người tuổi Tân Mùi 1991 
 • Đối với gia chủ tuổi Tân Mùi 1991 nên chọn người tuổi Tân Mùi 1991 
 • Đối với gia chủ tuổi Quý Mùi 2003 nên chọn người tuổi Quý Hợi 1983 

3.9. Chọn tuổi khai trương đầu năm 2024 theo tuổi Thân 

 • Đối với gia chủ tuổi Bính Thân 1956 nên chọn người tuổi Tân Mùi 1991 
 • Đối với gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 nên chọn người tuổi Quý Mão 1963 
 • Đối với gia chủ tuổi Canh Thân 1980 nên chọn người tuổi Ất Mão 1975 
 • Đối với gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992 nên chọn người tuổi Tân Mùi 1991 
 • Đối với gia chủ tuổi Giáp Thân 2004 nên chọn người tuổi Tân Tỵ 2001 

3.10. Xem tuổi khai trương năm 2024 theo tuổi Dậu 

 • Đối với gia chủ tuổi Đinh Dậu 1957 nên chọn người tuổi Mậu Dần 1998 
 • Đối với gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 nên chọn người tuổi Tân Sửu 1961 
 • Đối với gia chủ tuổi Tân Dậu 1981 nên chọn người tuổi Quý Hợi 1983 
 • Còn gia chủ tuổi Quý Dậu 1993 nên chọn người tuổi Tân Sửu 1961 

3.11. Chọn tuổi khai trương năm 2024 theo tuổi Tuất 

 • Đối với gia chủ tuổi Mậu Tuất 1958 nên chọn người tuổi Ất Mão 1975
 • Đối với gia chủ tuổi Canh Tuất 1970 nên chọn người tuổi Mậu Dần 1998 
 • Đối với gia chủ tuổi Nhâm Tuất 1982 nên chọn người tuổi Quý Mão 1963 
 • Đối với gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994 nên chọn người tuổi Kỷ Mão 1999 

3.12. Xem tuổi mở hàng 2024 cho tuổi Hợi 

 • Nếu như gia chủ tuổi Kỷ Hợi 1959 nên chọn người tuổi Giáp Dần 1974 
 • Đối với gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 nên chọn người tuổi Tân Mùi 1991 
 • Đối với gia chủ tuổi Quý Hợi 1983 nên chọn người tuổi Tân Hợi 1971 
 • Đối với gia chủ tuổi Ất Hợi 1995 nên chọn người tuổi Mậu Dần 1998

IV. Kết

Người Việt cũng hay có quan niệm rằng đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Vì vậy khi khai trương làm ăn buôn bán hay mở hàng đầu năm mới luôn được coi trọng. Chủ kinh doanh cho biết nếu khai trương hay mở hàng được thuận lợi suôn sẻ thì chuyện làm ăn sau này cũng được hanh thông, phát lộc và mua may bán đắt. 

Xuất phát từ quan niệm trên nên việc lựa chọn tuổi mở hàng khai trương cũng được ưu tiên hàng đầu. Người mở hàng năm 2024 phải hợp tuổi với chủ nhà giúp cho họ có được năng lượng tích cực, gặt hái được nhiều kết quả tốt khi làm ăn và tránh được các rủi ro tiềm tàng.  

Đừng quên theo dõi MISA CukCuk để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về xu hướng FnB và kinh nghiệm quản lý – vận hành:

đăng ký nhận tin

Chia sẻ bài viết hữu ích này
Tin liên quan
List quán cà phê xem đá bóng ở TPHCM đông…
10/06/2024
TOP 10 quán cafe xem đá bóng lý tưởng ở…
10/06/2024
Tổ chức bộ máy kế toán trong nhà hàng như…
21/05/2024
Kế toán nội bộ nhà hàng là gì? Những kỹ…
21/05/2024
Mô tả chi tiết công việc của kế toán nhà…
21/05/2024