Bài cúng giao thừa trong nhà và ngoài trời theo văn khấn cổ truyền

Cúng giao thừa để dọn dẹp những muộn phiền, xui xẻo, khó khăn của năm cũ. Đồng thời gửi gắm mong cầu may mắn, sức khỏe và an lành trong năm mới sắp tới. Cùng tìm hiểu bài cúng giao thừa Quỹ Mão 2023 trong nhà, ngoài trời, gia tiên, thần tài và thổ công qua bài viết sau.

I. Bài cúng giao thừa 

1.1. Bài cúng giao thừa trong nhà 

– Nam mô A-Di-Đà Phật (3 lần).

– Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

– Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

– Nam mô Đức Bồ tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh.

– Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

– Các cụ tổ tiên nội ngoại chư vị tiên linh.

Nay phút giao thừa năm Tân Sửu với năm Nhâm Dần.

Chúng con là: …sinh năm: …, hành canh: … tuổi, ngụ tại số nhà: …, ấp/khu phố: …, xã/phường: …, quận/huyện/thành phố: …, tỉnh/thành phố: …

Phút giao thừa vừa điểm, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật – Thánh, dâng hiến Tôn thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ thần, Phúc đức chính thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần, các ngài bản gia Táo phủ thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Con lại kính mời các cụ tiên linh, cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, bá thúc đệ huynh, cô di tỷ muội, nội ngoại gia tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, vạn sự cát tường, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám.

Nam mô A-Di-Đà Phật (3 lần, 3 lạy).

1.2. Bài cúng giao thừa ngoài trời

Nam mô A-Di-Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

– Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

– Con kính lạy Đức Bồ tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh.

– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

– Con kính lạy ngài cựu niên Hành khiển, cựu Hành binh chi thần, cựu Phán quan.

– Con kính lạy ngài đương niên Hành khiển, đương niên Hành binh chi thần, đương niên Phán quan.

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

Nay là phút giao thừa năm Tân Sửu với năm Nhâm Dần.

Chúng con là: …, sinh năm: …, hành canh: … tuổi, cư ngụ tại số nhà: …, ấp/khu phố: …, xã/phường: …, quận/huyện/ thành phố: …, tỉnh/thành phố: …

Nhân phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khang thái, vạn tượng canh tân.

Nay ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng đế, giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật, Thánh, dâng hiến tôn thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên đương cai Thái tuế, ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị bản gia Táo quân, và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ, minh niên kháng thái, vạn sự tốt lành, bốn mùa tám tiết được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, bách sự hanh thông, ngày ngày được hưởng ơn trời, Phật, chư vị tôn thần.

Chúng con kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện. Cúi xin chín phương trời, mười phương chư Phật cùng chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì.

Nam mô A-Di-Đà Phật (3 lần, 3 lạy).

1.3. Bài cúng giao thừa thần tài

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần)

Nay phút giao thừa năm cũ Nhâm Dần với năm mới Quý Mão

Chúng con là :… sinh năm:…

Hành canh: ………… tuổi (ví dụ: 65 tuổi )

Ngụ tại số nhà ………, ấp/khu phố …………………………………….., xã/phường………………………….…., quận/huyện/thành phố ……….., tỉnh/thành phố ……………………………………………………………

Phút giao thừa vừa điểm, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm, tu biện hương hoa phẩm vật, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ Thần, Phúc đức chính Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, vạn sự cát tường, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần)

1.4. Bài cúng giao thừa thổ công

Nam mô A Di Đà Phật (Ba lần)

Kính lạy:

Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật

Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương

Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này

Các Cụ Tổ tiên nội ngoại chư vị tiên Linh

Nay là giờ phút giao thừa năm Quý Mão 2023

Chúng con là :………………………………..

Ngụ tại :…………………………………………..

Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tống cựu nghinh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán. Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước Án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm hương dốc lòng bái thỉnh

Chúng con kính mời:

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương

Ngài bản xứ Thần Linh Thổ địa

Ngài định Phúc Táo quân

Ngài Phúc Đức chính Thần

Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần

Ngài Bản Gia Táo Quân

Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này

Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật

Chúng con lại kính mời: Các cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh, cúi xin giáng về linh sàng thụ hưởng lễ vật.

Chúng con lại kính mời: Các vị Vong Linh tiền Chủ hậu Chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết Giao thừa, giáng lâm trước Án, chiêm ngưỡng Tôn Thần, thụ hưởng lễ vật

Nguyện cho chúng con: Minh niên khang thái, vạn sự cát tường. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

1.5. Bài cúng giao thừa ông bà tổ tiên

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

– Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

– Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần.

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

– Con kính lạy chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại họ …

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão 2023

Tín chủ (chúng) con là: …

Ngụ tại…

Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên Địa tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư linh.

Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án toạ, phủ thuỳ chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng, bách sự như ý, vạn sự tốt lành, luôn luôn mạnh khoẻ, gia đình hoà thuận.

Thành tâm bái thỉnh, cúi xin chư vị tôn thần và gia tiên nội ngoại chứng giám phù hộ độ trì.

Nam Mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy).

 

Có thể bạn quan tâm: Cách cúng khai trương cửa hàng, nhà hàng, quán ăn… vừa đơn giản lại chuẩn chỉnh 

II. Ý nghĩa của việc cúng giao thừa 

Ngày xưa, giao thừa còn được gọi là Lễ trừ tịch. Theo quan niệm của người phương Đông, trừ tịch là ngày diệt trừ ma quỷ, xua đi những điều không may của năm cũ.

Giao thừa cũng là khoảnh khắc vô cùng quan trọng đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Vào thời điểm quan trọng này, người Việt Nam thường có tục lệ tiến hành lễ cúng trong nhà và ngoài trời.

Ý nghĩa của lễ cúng giao thừa để dọn dẹp những muộn phiền, xui xẻo, khó khăn của năm cũ. Gửi gắm mong cầu may mắn, sức khỏe và an lành trong năm mới sắp tới.

Bài cúng giao thừa và nghi lễ cúng giao thừa

III. Những điều kiêng kỵ trong đêm giao thừa Quý Mão 2023

3.1. Không nói những lời xui rủi, điều gở

Trong đêm giao thừa thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, người xưa rất kỵ các từ ngữ thể hiện sự thiếu hụt như “hết”, “thiếu” hay những từ phủ định như “không cần”, “không có”.

Do đó, nếu bữa ăn đêm giao thừa và mấy ngày Tết nếu người nhà gắp thức ăn cho bạn và bạn không muốn ăn thì có thể bảo là “con có rồi” hay “con có nhiều quá rồi”. Bên cạnh đó, cần tránh nói về điềm xui như bệnh tật, mất mát, thua lỗ,…

3.2. Không cãi nhau

Tết đến Xuân về là dịp để gia đình đoàn tụ, sum vầy. Muốn gia đạo bình yên nên dành cho nhau những lời yêu thương, không nên cãi nhau hay to tiếng với nhau.

Trong thời gian này, bạn cũng không nên nói tục chửi bậy. Hãy dùng những lời lịch sự, cách nói chuyện vui vẻ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

3.3. Không ăn cháo trắng

Theo quan niệm dân gian, chỉ có những gia đình nghèo khổ khó khăn mới phải ăn cháo trắng. Do đó, bữa cơm đầu tiên của năm mới, mọi người không nên nấu cháo ăn mà thay vào đó là ăn những món khác.

Ngoài ra, sáng mùng 1 Tết còn được gọi là ngày “muôn thần tề tựu”, việc ăn cơm nóng, những món ăn trang trọng, đủ đầy cũng thể hiện sự tôn kính với tổ tiên và các vị thần linh.

3.4. Không làm vỡ vật dụng, gây tiếng động lớn

Người xưa tin rằng, nếu trong đêm giao thừa làm vỡ vật dụng hay gây tiếng động lớn sẽ dễ đánh thức ma quỷ khiến cả năm rạng nứt, không suôn sẻ.

3.5. Không soi gương

Trong đêm giao thừa không nên soi gương vì dân gian lưu truyền rằng soi gương sẽ dễ nhìn thấy ma quỷ làm năm mới không còn vui vẻ nữa.

3.6. Không làm đổ dầu

Theo quan niệm dân gian, dầu của đèn hay dầu máy có mùi hôi không nên làm đổ ra vì mùi hôi của dầu nếu lấn át mùi thơm của hương, rượu sẽ dễ đánh thức ma quỷ, những điều không hay sẽ đến.

3.7. Kiêng mặc quần áo màu đen hoặc trắng

Với người Việt Nam, màu đen – trắng tượng trưng cho sự tang tóc nên vào dịp Tết Nguyên Đán thường tránh mặc quần áo nhiều màu đen hoặc trắng. Những ngày Tết, mọi người thường mặc quần áo rực rỡ nhưng đỏ, vàng gửi gắm mong muốn 1 năm mới may mắn, tài lộc hơn.

IV. Những điều nên làm trong đêm giao thừa để cả năm may mắn

4.1. Làm lễ cúng giao thừa

Nghi lễ cúng giao thừa được thực hiện vào lúc 0h ngày 1/1 ÂL để cầu chúc cho 1 năm mới an lành. Bạn chuẩn bị các mâm cúng ngoài trời, trong nhà, thần Tài, thổ công, cúng gia tiên và đọc văn khấn như MISA CukCuk gợi ý trên.

Mâm cúng giao thừa

4.2. Mở tất cả cửa trong nhà

Trong phong thủy và tín ngưỡng của ông bà ta từ xưa, trong những giờ phút chuyển giao năm cũ và năm mới nên mở tất cả các cửa trong nhà xông thanh tẩy những điều tiêu cực, không tốt ra khỏi nhà và đón nhận những điều may mắn, tốt lành.

4.3. Đặt chổi ra ngoài vào đúng thời khắc giao thừa

Hành động đặt chổi ra ngoài vào đúng thời khắc giao thừa không những giúp xua đuổi những điều xui xẻo, năng lượng xấu ra khỏi nhà.

4.4. Mặc quần mới rực rỡ sắc màu

Trong đêm giao thừa, chờ đợi đón năm mới thì bạn nên mặc quần áo mới sáng màu, tốt nhất là màu đỏ vì màu đỏ là biểu tượng của sự may mắn, tốt lành, phát tài, phát lộc.

4.5. Luôn giữ tiền trong túi 

Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, bạn nên mang theo mình một vài tờ tiền gửi gắm ý niệm duy trì dòng chảy của tiền trong suốt cả năm.

4.6. Lập kế hoạch chi tiết trong năm mới

Để có được một năm mới như ý thì tốt nhất bạn nên lập cho mình một kế hoạch chi tiết về những điều bạn muốn thực hiện trong năm. Có niềm tin rằng những điều ước khi viết ra thì 75% sẽ thành hiện thực.

4.7. Suy nghĩ tích cực, vui vẻ

Hãy gác lại những muộn phiền, suy nghĩ tích cực và giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ để chào đón năm mới với những điều may mắn, tốt đẹp hơn.

V. Tạm kết

Hy vọng với chia sẻ về các bài cúng giao thừa trên sẽ giúp bạn biết được cách khấn chuẩn chỉnh trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, bước sang năm 2023 tài lộc và may mắn hơn.

Đừng quên theo dõi MISA CukCuk để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về xu hướng FnB và kinh nghiệm quản lý – vận hành:

đăng ký nhận tin

Chia sẻ bài viết hữu ích này
Tin liên quan
Chuyện sản phẩm MISA: Hành trình Design Thinking và bí…
17/04/2024
Quy định hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống…
17/04/2024
Ra mắt MISA Inspirers – Series nội dung chia sẻ…
08/04/2024
Thủ tục đăng ký hoá đơn điện tử trên thiết…
17/04/2024
Phần mềm quản lý nhà hàng tích hợp xuất hóa…
22/04/2024