Tại sao phải xuất hoá đơn điện tử trên máy tính tiền POS?

Theo nghị định 123/202/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC quy định nhà hàng, dịch vụ ăn uống, quán cafe, khách sạn… sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế từ 1/7/2022. Do đó, nhà hàng, quán ăn hoặc các cơ sở dịch vụ ăn uống cần phải xuất hoá đơn điện tử trên máy tính tiền POS. Cùng tìm hiểu chi tiết những nguyên tắc và nội dung chính của hóa đơn điện tử xuất từ máy tính tiền POS qua bài viết sau.

I. Tổng quan nghị định 123/202/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền là hóa đơn theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử

Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo lĩnh vực:

 • Trung tâm thương mại
 • Siêu thị
 • Bán lẻ hàng tiêu dùng
 • Ăn uống; nhà hàng; khách sạn
 • Bán lẻ thuốc tân dược
 • Dịch vụ vui chơi, giải trí
 • Dịch vụ khác

Được áp dụng loại Hóa đơn điện tử khởi tại từ máy tính tiền (HDMTT) hoặc hóa đơn điện tử có mã/không mã.

hoá đơn điện tử trên máy tính tiền POS

Tại sao cần xuất hoá đơn điện tử trên máy tính tiền POS?  Tổng cục Thuế triển khai chương trình Quay mã dự thưởng bằng mã hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm kích thích thị trường:

 • Người tiêu dung chủ động lựa chọn dịch vụ tại các địa điểm đáp ứng xuất hóa đơn máy tính tiền
 • Doanh nghiệp/hộ kinh doanh chủ động áp dụng HDMTT để thu hút khách hàng

Như vậy, đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực F&B: nhà hàng, quán ăn, karaoke, bida, quán cafe, trà chanh, sinh tố… cũng sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế.

Nếu nhà hàng, quán cafe của bạn chưa có máy tính tiền hay phần mềm quản lý bán hàng kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử, có thể để lại thông tin đăng ký mua máy tính tiền hay phần mềm quản lý nhà hàng, quán cafe MISA CukCuk ngay dưới đây. MISA CukCuk sẽ liên hệ tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho bạn:

II. Máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế là gì?

Máy tính tiền (POS) kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế là thiết bị điện tử đồng bộ hay một hệ thống nhiều thiết bị điện tử được kết hợp với nhau bằng giải pháp công nghệ thông tin có chức năng chung như: tính tiền, lưu trữ các thao tác bán hàng, số liệu bán hàng, khởi tạo hóa đơn điện tử  có dải ký tự mã của cơ quan thuế đảm bảo duy nhất, tra cứu giao dịch, báo cáo giao dịch… và được kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo định dạng chuẩn bằng phương thức điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu.

Với quy định sử dụng máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế để cơ quan thuế có thể quản lý và chống thất thu thuế. Các đối tượng kinh doanh nhà hàng, quán ăn, dịch vụ ăn uống sẽ nộp thuế theo doanh thu thực tế tương ứng.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là dải ký tự bao gồm 23 ký tự có cấu trúc như sau:

C1C2-C3C4-C5C6C7C8C9-

C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C20

 • C1: chữ cái M cố định thể hiện dấu hiệu nhận biết HDDT được khởi tạo từ MTT theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
 • C2: là ký hiệu được gắn cố định thể hiện loại hóa đơn điện tử từ 1 đến 6 theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
 • C3C4: là 02 số cuối của năm phát hành hóa đơn được sinh tự động từ phần mềm bán hàng của NNT.
 • C5C6C7C8C9: là một chuỗi 05 ký tự do CQT cấp theo hình thức tự sinh từ hệ thống HĐĐT của CQT đảm bảo tính duy nhất.
 • C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C20: là chuỗi 11 số được tự sinh từ phần mềm bán hàng đảm bảo tính duy nhất.

III. Các nội dung chính của hoá đơn điện tử trên máy tính tiền POS

3.1. Nguyên tắc áp dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

Khoản 1 Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 11 Nghị định thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về h123/2020/NĐ-CP, cụ thể:

 1. Phải đảm bảo nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế
 2. Người nộp thuế khi phát hành HDDT từ MTT thì không bắt buộc có chữ ký số
 3. Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

3.2. Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC,  đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử  được khởi tạo từ máy tính tiền bao gồm:

 • Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ/cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai:

– Hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ; mua bán trực tiếp đến người tiêu dùng

– Hoạt động thương mại thông qua nhiều mô hình kinh doanh như siêu thị, cửa hàng bán lẻ hàng hóa/ dịch vụ, trung tâm thương mại, cửa hàng ăn uống, nhà hàng, khách sạn; dịch vụ vui chơi, giải trí,…

=> Lưu ý: Đối tượng trên được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

IV. Các nội dung thay đổi chính hóa đơn điện tử

4.1. Nội dung hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Tương tự như hóa đơn điện tử thông thường, hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán: Theo đúng tên, địa chỉ, mã số thuế ghi tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
 • Thông tin người mua bao gồm mã định danh cá nhân, mã số thuế,… (nếu có yêu cầu từ người mua)
 • Thông tin hàng hóa xuất bán, dịch vụ:

– Tên sản phẩm, dịch vụ

– Đơn giá

– Số lượng

– Giá thanh toán

– Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán có thuế giá trị gia tăng.

 • Thời điểm lập hóa đơn
 • Mã của cơ quan thuế: Mã của cơ quan thuế được cấp tự động, theo dải ký tự cho từng cơ sở kinh doanh khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền.

4.2. Trách nhiệm của người kinh doanh

Khoản 6 Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định người bán khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế có trách nhiệm như sau:

 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
 • Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định.
 • Có trách nhiệm sử dụng dải ký tự mã của cơ quan thuế cấp khi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế để đảm bảo liên tục và duy nhất.
 • Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã khởi tạo từ máy tính tiền cho cơ quan thuế ngay trong ngày thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

Quy trình đăng ký, xuất hoá đơn điện tử trên máy tính tiền POS: 

Quy trình xuất hoá đơn điện tử trên máy tính tiền POS

MISA CukCuk là phần mềm quản lý bán hàng toàn diện dành cho nhà hàng, quán ăn, quán cafe, khách sạn, quán bida, karaoke… Sử dụng MISA CukCuk bạn dễ dàng kết nối đối tác xuất hóa đơn điện tử dịch vụ F&B MISA meInvoice, giúp quán xuất hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống và kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo quy định của Thông tư 78 và Nghị định 123.

Quản lý nhà hàng, quán ăn, quán cafe chuyên nghiệp hơn với MISA CukCuk


V. Tạm kết

Việc xuất hoá đơn điện tử trên máy tính tiền POS là quy định của Bộ tài chính và Chính phủ. Nếu quán của bạn chưa kết nối với đối tác xuất hóa đơn điện tử hay chưa sử dụng phần mềm quản lý nhà hàng, quán cafe thì cần kết nối trong thời gian sớm nhất để đáp ứng đúng quy định về hóa đơn, chứng từ. Hy vọng với bài viết trên đã giúp bạn hiểu hơn về những nguyên tắc và yêu cầu xuất hoá đơn điện tử trên máy tính tiền POS.

Đừng quên đăng ký nhận tin từ MISA CukCuk để không bỏ lỡ những kiến thức kinh doanh, tin thị trường ngành F&B bổ ích!

đăng ký nhận tin

Chia sẻ bài viết hữu ích này
Tin liên quan
Tổ chức bộ máy kế toán trong nhà hàng như…
21/05/2024
Kế toán nội bộ nhà hàng là gì? Những kỹ…
21/05/2024
Mô tả chi tiết công việc của kế toán nhà…
21/05/2024
Quy định hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống…
17/04/2024
Thủ tục đăng ký hoá đơn điện tử trên thiết…
17/04/2024