Những quy định về hóa đơn điện tử hộ kinh doanh chủ quán không thể bỏ lỡ!

Hóa đơn điện tử hộ kinh doanh

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, hộ kinh doanh cá thể sẽ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy của Cơ quan thuế. Dưới đây là tổng hợp những quy định về hóa đơn điện tử hộ kinh doanh, anh chị chủ quán kinh doanh F&B (khách sạn, nhà hàng, quán ăn…) nhất định không thể bỏ qua.

Hóa đơn điện tử là gì? Theo KHOẢN 2 ĐIỀU 3 NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP thì hóa đơn điện tử được định nghĩa như sau:

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó:

a, Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

b, Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.” 

I. Quy định về hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh

1.1. Những đối tượng bắt buộc sử dụng HĐĐT từ 01/07/2022

Theo điều 6, TT 78/2021/TT-BTC, những đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/07/2022:

 • Nộp thuế theo phương pháp kê khai
 • Nộp thuế VAT, thuế TNCN theo phương pháp khoán, cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh
 • Kê khai thuế theo từng lần phát sinh, cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh

1.2. Những trường hợp chưa sử dụng bắt buộc sử dụng HĐĐT từ 01/07/2022

Theo Khoản 2, Điều 12, Thông tư 78/2021/TT-BTC, những trường hợp chưa bắt buộc sử dụng HĐĐT từ 01/07/2022:

 • Hộ kinh doanh cá thể tại địa phương có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, không có hệ thống kế toán, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
 • Thời gian được sử dụng hóa đơn giấy: Hộ kinh doanh hoạt động từ trước 01/07/2022. Thời gian tối đa 12 tháng kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn

Theo Khoản 1, Điều 16, Nghị định 123/2020/NĐ-Cp, những trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử:

 • Mã số thuế không còn hiệu lực
 • Bị Cơ quan thuế thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh
 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền
 • Do có yêu cầu cưỡng chế nợ thuế

1.3. Những ngành nghề bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử hộ kinh doanh

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, các lĩnh vực, ngành hàng phải thực hiện áp dụng HĐĐT:

 • Điện lực; xăng dầu;
 • Bưu chính viễn thông;
 • Vận tải hàng không đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy;
 • Nước sạch;
 • Tài chính tín dụng;
 • Bảo hiểm; y tế;
 • Kinh doanh thương mại điện tử;
 • Kinh doanh siêu thị…

Trong đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng phải triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Như vậy, anh chị chủ nhà hàng, khách sạn… cần xem xét và triển khai hóa đơn điện tử theo đúng quy định.

Những quy định về hóa đơn điện tử hộ kinh doanh

Xem thêm: Tại sao phải xuất hoá đơn điện tử trên máy tính tiền POS? 

1.4. Những trường hợp hộ kinh doanh ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

* Khi nào hộ kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-Cp, những trường hợp dưới đây hộ kinh doanh cá thể phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của Cơ quan thuế:

 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không còn MST có hiệu lực;
 • Hộ kinh doanh cá thể bị cơ quan thuế thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh;
 • Hộ kinh doanh cá thể thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Hộ kinh doanh cá thể ngừng sử dụng hóa đơn điện tử do yêu cầu cương chế nợ thuế từ cơ quan thuế.

II. Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh F&B

2.1. Các trường hợp được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng TTĐT Tổng cục Thuế

Theo Điều 15, Nghị định 123 quy định các trường hợp được đăng ký sử dụng HĐĐT thông qua Cổng TTĐT Tổng cục Thuế bao gồm:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ/cá nhân kinh doanh thuộc diện sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế không trả phí dịch vụ: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ;
 • Doanh nghiệp, tổ chức có chức năng chuyển kết dữ liệu HĐĐT trực tiếp đến cơ quan thuế: Đăng ký HĐĐT thông qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế

2.2. Quy trình hộ kinh doanh đăng ký hóa đơn điện tử trực tiếp tại Cổng TTĐT Tổng cục Thuế

Bước 1: Truy cập vào Cổng TTĐT Tổng cục Thuế.

Hộ kinh doanh cá thể hoàn thiện các thông tin tại Tờ khai đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử:

 • Tên người nộp thuế
 • Mã số thuế;
 • Cơ quan thuế trực thuộc quản lý,
 • Người liên hệ,
 • Địa chỉ liên hệ,
 • Số điện thoại;
 • Email liên hệ.

Bước 2: Lựa chọn hình thức hóa đơn

Hộ kinh doanh cá thể lựa chọn một trong hai hình thức hoá đơn như sau:

 • Có mã của cơ quan thuế;
 • Không có mã của cơ quan thuế.

Sau đó chọn sử dụng một trong hai:

 • Sử dụng HĐĐT có mã phải trả tiền dịch vụ
 • Sử dụng HĐĐT không phải trả tiền dịch vụ

Lựa chọn phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT

Lựa chọn loại hóa đơn sử dụng

 • Hóa đơn GTGT;
 • Hóa đơn bán hàng;
 • Hóa đơn bán tài sản công;
 • Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia;
 • Các loại hóa đơn khác;
 • Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn.

Bước 3: Điền các danh sách chứng thư số sử dụng

Bước 4: Đăng ký ủy nhiệm lập hóa đơn

Bước 5: Hoàn thiện và gửi: Điền đầy đủ ngày tháng năm và ký tên người nộp thuế

III. Phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn MISA CukCuk

Hiện tại, MISA CukCuk kết nối phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice với những ưu điểm:

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn (Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC,…) và sẵn sàng đáp ứng Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.
 • Người bán thực hiện phát hành, quản lý, báo cáo hóa đơn mọi lúc, mọi nơi qua mobile, website, desktop
 • Tự thiết kế mẫu hóa đơn, email gửi hóa đơn điện tử theo nhu cầu
 • Hỗ trợ 100% hồ sơ thông báo phát hành và hướng dẫn sử dụng HĐĐT
 • Ứng dụng công nghệ Blockchain giúp chống giả mạo hóa đơn, gia tăng độ tin cậy cho hóa đơn và doanh nghiệp
 • Lưu trữ tại trung tâm lưu trữ dữ liệu của MISA đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 27000

Dưới đây là quy trình phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn, quán cafe MISA CukCuk:

Quy trình phát hành hóa đơn điện tử trên thiết bị POS

 • Bước 1: Nhà hàng đăng ký và thông báo phát hành hóa đơn trên MISA meInvoice
 • Bước 2:  Nhà hàng đã thực hiện kết nối phần mềm MISA CukCuk và MISA meInvoice

 • Bước 3: Máy tính sử dụng để phát hành hóa đơn phải cài công cụ MISA Ký Số

 • Bước 4: Thay đổi các thiết lập

 • Bước 5: Phát hành hóa đơn điện tử

 • Bước 6:  Xử lý hóa đơn

>> XEM HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÀI ĐẶT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MISA MEINVOICE TRÊN PHẦN MỀM MISA CUKCUK << 

Đăng ký 15 ngày dùng thử miễn phí phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn, quán cafe MISA CukCuk kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice: 


IV. Tạm kết

Trên đây là một số quy định và lưu ý về hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. Anh chị chủ quán dựa trên mô hình kinh doanh của mình để sử dụng hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn giấy theo đúng duy định của Nhà nước.

MISA CukCuk là một trong những đơn vị tiên phong hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền cho anh chị chủ quán. Hy vọng với những chia sẻ, bạn đã nắm được những thủ tục đăng lý hóa đơn điện tử trên thiết bị POS để thực hiện đúng quy định của chính phủ.

Đội ngũ chuyên viên của MISA CukCuk luôn sẵn sàng hỗ trợ tận tình cho bạn trong suốt quá trình sử dụng phần mềm tính tiền POS MISA CukCuk:

Đừng quên đăng ký nhận tin từ MISA CukCuk để không bỏ lỡ những kiến thức kinh doanh, tin thị trường ngành F&B bổ ích!

đăng ký nhận tin

Chia sẻ bài viết hữu ích này
Tin liên quan
Quy định hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống…
17/04/2024
Thủ tục đăng ký hoá đơn điện tử trên thiết…
17/04/2024
Tại sao phải xuất hoá đơn điện tử trên máy…
17/04/2024
Những quy định về hóa đơn điện tử hộ kinh…
17/04/2024
4 cách quản lý nhà hàng nhiều chi nhánh chuyên…
27/03/2024